Scroot System Skuterów Miejskich

Witaj w Scroot! Wypełnij formularz, aby utworzyć konto – podane przez Ciebie dane są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi.

Dokument tożsamości

Prawo jazdy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż administratorem danych jest SCROOT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Lipskiej 16/6, 03-904 Warszawa. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług i będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. usługi.

System wyłączony - brak możliwości rejestracji.